Liên hệ chúng tôi
QC Hồ sơ
Mọi công ty đều hiểu sâu sắc rằng chất lượng là vũ khí cơ bản để doanh nghiệp giành chiến thắng. Chất lượng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được thành công, vì vậy chúng tôi cố gắng cung cấp kinh doanh chất lượng.

 • Dong Guan Huidong Machinery Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: 知识产权管理体系认证证书
  Số: 18118IP1364R0S
  ngày phát hành: 2018-04-02
  Ngày hết hạn: 2021-04-01
  Phạm vi/phạm vi: 流水线输送设备的研发;流水线输送设备、电动滚筒、无动力滚筒、输送带、传动带的生产、销售、上述过程采购的知识产权管理。
  cấp bởi: 中轨(北京)认证有效公司
 • Dong Guan Huidong Machinery Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: 质量证书
  Số: 07617Q10316R0M
  ngày phát hành: 2017-02-21
  Ngày hết hạn: 2020-02-21
  Phạm vi/phạm vi: production and Sales of General assembly line equipment and accessories
  cấp bởi: Beijing ZhongRunXing certification Co.,Ltd
 • Dong Guan Huidong Machinery Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: 质量管理体系认证证书1
  Số: 07617Q10316R0M
  ngày phát hành: 2017-02-22
  Ngày hết hạn: 2020-02-21
  Phạm vi/phạm vi: 通用流水线设备及配件的生产和销售
  cấp bởi: 北京中润兴认证有限公司
 • Dong Guan Huidong Machinery Equipment Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: 质量管理体系认证证书
  Số: 07617Q10316R0M
  ngày phát hành: 2017-02-22
  Ngày hết hạn: 2020-02-21
  Phạm vi/phạm vi: 通用流水线设备及配件的生产和销售07617Q10316R0M
  cấp bởi: 北京中润兴认证有限公司